1419. 28. juli. København


Kong Erik 7. af Pommern erklærer at skylde hr. Bengt Nilsson (Lejonansikte), ridder, 3000 lødige mark, for hvilke han pantsætter ham købstaden Söderköping i Östergötland.

Tekst

Wi Erik meth Gudz nadh Danmarkx, Sverikis, Norghis, Wendis oc Gothas kunger oc hærtogh i Pommern, kennomps meth thetta vart breff fore os oc vara æpterkomanda oc æruinga, at wi skylloghe ærom wælburin man herra Baycnth(!) Niclison riddara try thusande march lødhoge i svadana peninga oc mynth, som i Sverike æro gænge oc gæve, swa ath siæx svensca marc ræknas fore ena lødhogha marcer i swensche wigth; fore thesse thry thusand lødhogha marcer pansætiom wi fornemde konung Erik fore os oc wara arfwinga oc æpterkomanda fornemda herra Bæyncth Nicilson oc hans arwinger war køpstat Suderkøpung i Østergølang(!) i Lyncøpungx biscopsdøme liggiande, fore eth vist bruklicth panth meth therra arlikin skat oc toll, som the hærtil æru vane at giua oc gøra, oc meth sakøra, som ther falla kan, oc slettast(?) meth allum kungælkum ræth, oc vi vilium oc skulum frij fornempda herra Bænct oc hans arvinger then forda køpstat oc pant fore eth brukelict pant at hawa oc behalda, som forscreuit star, oc eynte affsla aff nokre vpbyrdh, som forscrevin staar, i hvwdhsummen intil then dagh at vi æller vare arvinge eller æptercomanda forda hær Bæynct eller hans arvinga thenna peningasummo i svadana mint, som forscrevat star, fullelica betalat oc beredh hawm, oc førsta thenna peningesumma sva betalat oc bered ær, som fore ær sakt, tha skal thenne war forde køpstat Sudercøpung frij oc ombevoren koma til os oc vara arfwinge oc æpterkomanda oc til riket genast vtan alt argt oc hinder eller længre tøfring. ♦

Alle thenne fordo stykke oc articla lovom vi fordo kunung Erik føre os oc wara arwinga oc epterkomara til waro rike forda her Beint Niclisson oc hans arwinga stadhugha oc fasta at halda i alla mato, som forscreuat star, oc til thes mere viterlikit oc høgre fo[r]waring, tha hawom vi wart incigle meth vilia oc vitscap latit hængia fore thetta breff oc havom vi bidhit erlika fædher oc hedherlika mæn, swasom ær ærchebiscop Pæther aff Lund, biscop Knut aff Lyncopung, byscop Nampne aff Væsteraros, herra Jønis Duffva , herra Anders Jacobson Lunga , herra Axal Padherson , herra Erik Kromadike , herra Algot Magnusson , herra Beint Puggavist , herra Niclis Gøstafson , herra Knut Vdson oc herra Gøstaff Algotson riddara hengia thera incigle fore thetta breff til vitnisbyrdh.♦

Datum Køpmanhampn, anno Domini mocdoxix, in profesto beati Olaui regis et martiris gloriosi. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.