1419. 29. juli.


Rådet i Dorpat skriver til rådet i Reval.

Rådet i Dorpat meddeler, at det har modtaget et brev fra rådet i Riga vedrørende et brev fra kong Erik 7. af Pommern. I forlængelse heraf har rådet i Riga meddelt, at det har skrevet til rådet i Lübeck angående kong Eriks brev.

Endvidere meddeler rådet i Dorpat, at det har modtaget to lukkede breve, som det har kopieret. Såvel de to lukkede breve som kopierne heraf har rådet i Dorpat vedlagt nærværende brev. Rådet i Dorpat beder i den forbindelse rådet i Reval om at sende de lukkede breve videre.

Endelig beder rådet i Dorpat rådet i Reval om at skrive til rådet i Visby. I dette brev skal rådet i Reval bede rådet i Visby om at gøre alt, hvad det kan, for at hansestæderne og hansekøbmændene kan beholde Gotenhof i Novgorod. Dette skal rådet i Visby gøre, fordi fremmede folk ønsker at trænge ind i Gotenhof. I forlængelse heraf gør rådet i Dorpat opmærksom på, at også rådet i Revals rådsudsendinge, som deltog i mødet i Viborg den 24. juni 1419, har oplyst rådet i Reval om denne sag.

Tekst

Heilsame vrundlike grote und wes wi gudes vormogen tovorn.

Ersamen etcetera.

Wi bidden ju to weten, dat wi der heren bref van Rige an dessen sonavende hebben entfangen, inneholdend int erste van des hern koninges breve van Dennemarken[a], den gi uns lesten sanden.

Dar hebben se den heren van Lubeke up gescreven, des besten dar bi to ramende, na innebolde des breves.

Vortmer hebbe wi entfangen twe besloten breve und de copie dersulven breve, de wi hebben ut gecopiert, welke copien wi ju senden in dessem sulven breve der besloten breve, und wi bidden ju, de besloten breve vort to schickende.

Vortmer, leven heren und guden vrunde, so bidde wi ju sunderlikes ok to scrivende an de heren van Gotlande, dat se den koepman besorgen und vorwaren, dat de Gothen hoef to Nouwgarden van den hensesteden und van deme koepmanne nicht en kome, und laten sik dar en kleine nicht ane schelen und des besten dar inne ramen, want sik dar lude gerne indrungen, also ju dat sulven wol vor is gevallen van juwen boden, de nu lest to Wiborch tor dachvard[1] weren.

Hiir mede siit Gode bevolen.

Screven in der hast, des sonnavendes vor Petri ad vincula, under hern Tidemann Vosses ingesegel, anno XIXo.

Borgermestere und raed to Darbte.

1. to Wiborch tor dachvard] der er her tale om mødet med hr. Krister Nilsson (Vasa) i Viborg 24. juni 1419.
a. des hern koninges breve van Dennemarken] Der er sandsynligvis tale om kong Eriks brev til de livlandske hansestæder, DD 1419. 15. mar., nr. 14190315001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.