1419. 8. august. København


Kong Erik 7. af Pommern vidimerer på det kongelige retterting brev af 1409, hvorved hr. Erik Nielsen af Bratskov sælger og skøder sin hovedgård Holmegård og alt sit øvrige gods på Fyn til hr. Predbjørn Podebusk.

Udtog efter Aa1. Det vidimerede brev er udgivet i DD 1409. [Omkr. 15. september], nr. 14090915002.

Tekst

Ericus Dei gratia regnorum Dacorum, Svecorum, Norvagorum, Sclavorum[1] Gotorumque[2] rex, et dux Pomarorum, omnibus præsens scriptum cernentibus salutem in domino,

Noveritis nos quasdam literas apertas salvas et integras, et suis veris sigillis sigillatas vidisse et diligenter examinasse, tenorem qui sequitur, continentes:

Allæ mæn som thette (osv. = DD 1409. [Omkr. 15. september], nr. 14090915002)

In cujus vidisse testimonium sigillum nostrum ad causas præsentibus est appensum,

Datum Haffnis[3] anno domini millesimo quadringentesimo decimo nono mensis augusti die octava, nostro teste Petro Falster justiciario.

1. Sclavorum] Slavorum, Aktstykker. 2. Gotorumque] Gotorum, Aktstykker. 3. Haffnis] Hafniæ, Aktstykker.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.