1419. 10. august. København


Jens (Andersen (Lodehat)), biskop af Roskilde, har haft Næsbyhoved i pant af kong Erik 7. af Pommern, som nu har indløst pantet og i stedet pantsat Nygård (i Odsherred) til biskoppen.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item eet biscop Jenssis breff aff Roskilde at min herre hawer løst hanom Nestbyhouet aff oc sett till hanom Nygard til pant igeen j then samme stedh ♦

Datum Haffnis mcdxix die beati Laurentii martiris ♦

b):

Item ith biscop Jensses breff aff Roskild at myn herre haffuer løsd hann[om][1] Nesbyhoffuet aff oc sæt hannom til pant igen i thet samme sted Nygard ♦

Datum Haffnis m cccc xix sancti Laurencii dag ♦

1. hann[om]] lakune i reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.