1419. 11. august. København


Kong Erik 7. af Pommern vidimerer på det kongelige retterting sit brev af 9. august 1419, hvorved han giver ærkebiskop Peder Lykke Bille af Lund kvittering for aflæggelse af regnskaber fra dennes tid som biskop i Ribe.

Udtog efter A. Det vidimerede brev er udgivet DD 1419. 9. aug., nr. 14190809001.

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Svecie Norvegie Sclavorum Gotorumque rex et dux Pomarensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦

Noveritis nos quasdam litteras nostras vidisse et perlegisse tenorem qui sequitur continentes ♦

Wy Eric meth guds nath[e] (osv. = DD 1419. 9. aug., nr. 14190809001) ♦

In cujus vidisse testimonium sigillum nostrum ad causas presentibus duximus appendendum ♦

Datum Køpendhaffn . anno domini millesimoquadringentesimodecimonono . crastino beati Laurencii martiris teste Petro Falster justiciario nostro . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.