1419. 28. august.


Otte (Bernikesen) Skinkel, væbner, skøder sin morbror hr. Klaus Kristiansen (Frille), kannik i Ribe, al den jord og rettighed, der ligger i Ribe øst for den gård, hvorpå Kristian Frillesen tidligere boede, og som Otte Skinkel havde arvet efter sin far, hr. Bernike Skinkel, og mor, fru Hildeborg.

Tekst efter A.

Tekst

Jach Otte [1] Skinkel aff wapen[2] hielser alle som thette breff seer ælder høør læsæ kærlich meth guth och kongør at jach meth fry oc berath mood hauer skøt och oplat ewendelich at eyæ meth thette mit open breff en hetherlich man min kære aam her Clawes Cristiernssøn canik j Riibæ all then jorth oc rætheyd som j Ribæ ligger østen with then gardh som Cristiern Frellaff [3] fordhmals j bothæ hwes siæl gudh haffue synden with gaden som mek aff ræt arff ær vpa komen æffter min fathers[4] døth her Bærnik Skinkel och min møthrs[5] døth[6] frw Hildeborgh [7] hwes sææle guth haffue vten alle min erwings gensiels ewerdelich at holde ♦

Til hwes thingxs winde oc fastheyd tha hænger jach mit yngesel for thette breff meth ander mæns yngesel som ær[8] Frellaff Cristiernssøn [9] Borquard Skarpenbærg Cristiern Tamssøn Lass Karlssøn Godik Baage Hænik Pixsten ♦

Skriffuet æffter wars herre aar thusin aar fiir hundret aar vpa thet nittane aar sancte Agustinus dagh thær confessor war och biscop ♦

1. Otte ] her begynder understregning, A. 2. wapen] her slutter understregning, A. 3. Cristiern Frellaff ] herefter følger et gennemstreget S, A. 4. fathers] her begynder understregning, A. 5. møthrs] understregning slutter ved ø, A. 6. døth] understregning begynder ved ø, A. 7. Hildeborgh ] her slutter understregning, A. 8. ær] her begynder understregning, A. 9. Cristiernssøn ] understregning slutter ved t, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.