1419. 27. september. Lübeck


Skrivelse fra de hanseatiske rådsudsendinge, som er forsamlet i Lübeck, til kong Erik 7. af Pommern, hvori de meddeler, at de hanseatiske rådsudsendinge, som tidligere har holdt møde med kong Eriks råder hr. Erik (Segebodsen) Krummedige, hr. Morten Jensen (Gyrsting), hr. Tønne (Nielsen) Rønnow og hr. Ejler (Nielsen) Rønnow, nu har holdt et møde med Heinrich 4., hertug af Slesvig, og Heinrich 3., greve af Holsten, og at de på dette møde har formået hertug Heinrich til at deltage i et retsmøde i Slesvig 24. juni 1420, hvor der kan træffes en afgørelse i sagen om fredsbrud.

Endvidere meddeler de hanseatiske rådsudsendinge, at de på føromtalte møde har formået hertug Heinrich til at erklære, at han vil holde freden indtil 29. september 1420, såfremt kong Erik er villig til at gøre det samme.

Tekst

Post salutacionem.

Irluchtigeste hochgeborne vorste, leve gnedige here.

Alse juwen koningliiken gnaden de strengen unde duchtigen her Erik Crummediik , her Merten Jonsson , her Timme unde her Eler Ronnowen , juwer gnaden rade, lichte wol berichted hebben, wo unse vrunde nu van en schededen to Sleswik, also sint de sulven unse vrunde geweset bii dem irluchtigen vorsten, hertogen Hinrike van Sleswik, in jegenwardicheyd sines vedderen, des eddelen greven Hinrikes van Holsten, unde erer beyder rade, unde hebben van siner herlicheyd int lateste na velen degedingen irlanged unde worven, dat he uppe sunte Johans dach to middenzomere erst to komende gerne eynen dach holden wil bynnen Sleswik, umme vredebrake to rechtverdigende, de de twisschen juwen gnaden unde juwer gnaden mannen unde underzaten unde siner herlicheyd unde den sinen geschen sint.

Ok wil de sulve here hertoge Hinrik den vrede, alse des in vortiiden geramed is, gerne holden bet to sunte Michels dage erst to komende vort over eyn jar, unde dar to bestellen, dat de sine nyne roverye edder togrepe bynnen der tiid uppe juwer gnaden underzaten don en scholen, also verne juwe gnade id des geliikes in aller wiise ok holden wil, alse vor screven is.

Des wii juwer koningliiken hochwerdicheyd gnedichliike antword, dat wii dem ergenomeden heren hertogen vort benalen mogen, begeren bii dessem boden.

Juwe koningliiken hochwerdicheyd beware God almechtich sund unde zalich to langen zaligen tiiden, bedende over uns.

Screven under des rades van Lubeke ingesegel, des wii zamentliiken etcetera, Cosme et Damiani.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.