1419. 2. oktober. Rundtoft


Skrivelse fra hr. Erik (Segebodsen) Krummedige (til Rundtoft) til rådet i Lübeck og rådsudsendingene fra Rostock og Wismar, i hvilken han meddeler, at han netop har modtaget deres skrivelse til kong Erik 7. af Pommern, hvori de bl.a. skriver, at de har formået Heinrich 4., hertug af Slesvig, til at afstå fra at begå overgreb mod kong Erik.

I forlængelse heraf meddeler Erik Krummedige, at han så hurtigt som muligt vil sende deres skrivelse videre til kong Erik, men at det formentlig først kan blive 15. oktober.

Endelig vil Erik Krummedige gerne overbringe kong Erik Lübecks begæring angående den mecklenburgske adelsmand Heinrich Tarnewitz, som har en fejde med Lübeck, men han er ikke i stand til at formå Heinrich Tarnewitz til at afstå fra at begå voldeligheder imod Lübecks borgere, idet Heinrich Tarnewitz ikke befinder sig i området.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Vruntliken gr{uo}t.

Wetet, guden vrunde, dat my de bre{ue}e[1] quemen alse dalling, de mynes heren gnade hebben schal, vnde de wil ik gerne v{oe}rdan vorderen, des eersten des ik kan, doch so vorm{ov}de ik my, dat ik se mynem heren nicht benalen kan eer n{uo} an sondage v{oe}rd o{uo}er VIII dagen edder vmme de tiid, darna wil ik j{uo} een antwerd darvan schicken, des eersten des ik kan.

Ok alse gi scriuen, wo de hertoge den togrepe st{uo}ren wil, dat wil ik hiir ok scri{uo}en, des besten des ik kan, bet also lange, dat j{uo} myn here dar wes af scrift vnde gi een antwerde van eme krigen.

Ok alse gi scriuen vmme Tarnevitzen , mynes heren gnaden witlik to donde, wes juwe vrunde van Lubeke ouerbodich weren wedder em, deme wil ik so gerne d{oe}n, vnde wil sinen gnaden seggen, alse ik h{oe}rde.

Ok alse gi scriuen dat to bestellende, dat Tarnevitze nynen togrepe do, des wetet, dat he hiir nicht en is, d{ae}rvmme kan ik dat nicht myt em bestellen, men wolde he is my geh{oe}rd hebben, so ne scholde he juwe vyend nicht geworden wesen, vnde he[2] schal j{uo} ok nicht beschedigen hiir vth desser jegene edder dar in, d{ae}r ik dat keren kan.

Gode sijd beuolen.

Screuen to Runtofte, des m{ae}ndages na deme dage sancti Michaelis archangeli, meo sub sigillo.

Eric Crummedijk , ridder.

1. de bre{ue}e] det drejer sig antagelig bl.a. om de hanseatiske rådsudsendinges brev til kong Erik, DD 1419. 27. sep., nr. 14190927001. 2. he] UBStL l.l. læser herfor ne.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.