[1419. 4. oktober]. Runö i Rigabugten


Hr. Klas (Pedersson) Fleming (lagman i Österland, dvs. lederen af rettertingshandlingen i Finland) takker på kong Erik 7. af Pommerns vegne rådet i Reval for bilæggelsen af striden om de af kong Erik fremsatte klager over de skader, som kong Eriks undersåtter er blevet påført af indbyggerne i Reval.

Endvidere meddeler Klas Fleming, at kong Erik har afbrudt fredsforhandlingerne med de holstenske herrer.

Tekst

Minen vruntliken grut to voren mit Gode.

Wetet, leven vrundes, borgermestere und radlude, dat ik ju vruntliken und denstliken danke umme juwer ere und beddervicheit willen, dat gi an dem armen klover begingen, minem sone, dat wil ik vordenen, eft God wil.

Item so schole gi weten, also umme den bref, den gi mi sanden, den sande ik mins heren des koninges gnaden.

Nu heft mi min here de koninch wedder to geschreven, dat he ju danket, dat dat also vlegen is, dat dar nen prank af en wart, wente he en menet mit ju anders nicht men leve end vruntscap to hebbende.

Hir umme, leven vrundes, so schreve ik ju gerne to umme alle degedinge, also sik de Holsten van minem heren scheden hebbet, men ik wet dat wol, dat gi dat wol weten, men min here let sik aldus nicht nogen, men de Holsten deden also Kaxiis sinen sone lerde, wen he provede, dat he unrecht hadde, so scolde he up enen quaden krich vallen, aldus de de Holsten ok jegen minen heren.

Ok leven vrundes, was ik uppe deme wege to ju to varende, und wolde ju alle degedinge muntliken berichtet hebben.

Nu quam mir wat in den weg, also ik nicht vort komen konde.

Men over alle dink so wetet vor ware, dat min here ju menet rechte vruntliken, also ik rechters nicht vorstan kan.

Hir umme duchte mi wol rat wesen, dat gi ju ok vruntliken an minen heren bewiseden, also dat gi ene to vrunde beholden, wente gi noch nicht anders gedan hebbet, aldus wet ik ju anders nicht to schrivende to dessen tiiden.

Hir mede siit Gode bevolen deme almechtigen, und ik do gerne wat ju leff is, wor ik dat don mach.

Geschreuen to Rune, des middewekens na sunte Michels dach.

Her Clawes Flemingh , ridder.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.