1419. 4. oktober. Gottorp slot


Skrivelse fra Konrad Martens til Heinrich Rapesülver, borgmester i Lübeck, i hvilken han meddeler, at den mecklenburgske adelsmand Heinrich Tarnewitz er stået til søs med to skibe og 24 soldater. 20 fetaljebrødre, som ligger i Slesvig, ville gerne være fulgt med ham, men de har ikke kunnet få fat på et skib.

Endvidere meddeler Konrad Martens, at kong Erik 7. af Pommern har mobiliseret alle sine folk fra Flensborg, Nyhus, Åbenrå, Haderslev, Ribe og Kolding, og at de alle er på vej hen til kong Erik - enten til lands eller til vands. Kun hr. Erik (Segebodsen) Krummedige er blevet tilbage, men også han vil sejle afsted om to eller tre dage.

I forlængelse heraf meddeler Konrad Martens, at han i al hemmelighed har fået at vide af en af sine gode venner, som befinder sig i Danmark, at kong Erik planlægger at holde et møde i Odense 8. oktober, hvor kongen vil samle hele sin hær. Derefter skulle det være kong Eriks intention at føre hele hæren mod de holstenske herrer.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Minen willigen vnderdanigen denst tovorn.

Wettet, leuen heren, alze ik van iu schede to Nienmunstere, alze vmme den breff, den ik Hinrik Ternewisch wedder senden scholde, den sande ik eme wedder des anderen dages, do ik to hus quam to Buchkehaue.

Do de bode dar quam, do was he vtgelecht myt twen schepen vnde hadde myt sik XXIIII werafftige, alze my vor var secht is.

Vnde hir ligget nocht wol XX fittaligen to Slesewik, de eme gerne folgeden vnde kunnen nyene schepe krigen.

Item alze vmme dat andere werff, dat gy my bevolen hadden, dar was ik vmme vp genne sit Flenseborch wol VI myle, vnde was lench vtte wen achte dage, dat ik nicht wedder komen kunde.

Des schul gy weten, dat alle de henzlude van Flenseborch vnde van deme Nyenhus, van Oppenra vnde van Hadersleue, van Ripen vnde van Coldinge sint getogen to deme konninghe, beyde to watere vnde to lande, vnde is nicht eyn to huse bleuen, sunder her Erik Crummedik allene, vnde de wel ok segelen in twen dagen edder in dren.

Item hebbe we de tydinge, dat de konningh schulle togrepen hebben myt deme kopmanne. Wer dat war is, des en wet ik nicht.

Ok schal de konningk eynen dach holden nu an sondage negest to komende is to Odensse, vnde dat is my hemeliken to wetende worden van eynem guden vrunde vt Denemarken, dat he dar sine gantze macht to hope bringet, vnde de sulue sede my, dat de sammelinghe[1] ginge tegen de Holsten heren.

Gy leuen heren, ik wet iu nicht mer to scriuende to desser tijd, wen gude nacht vnde mynen denst, vnde sit Gode bevolen to ewigen tiden.

Screuen to Gottorpe, in sunte Franciscus dage, vnder mynen inggesegel[2] .

Cort Mertens .

1. sammelinghe] samminghe, A. 2. inggesegel] inggesel, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.