1419. 9. oktober.


Heinrich 4., hertug af Slesvig, klager til rådet i Lübeck over, at hertugens undersåtter er blevet udsat for overgreb fra kong Erik 7. af Pommerns side, selvom de hanseatiske rådsudsendinge, som tidligere har holdt møde med hertug Heinrich og Heinrich 3., greve af Holsten, om denne sag, over for hertugen havde stillet garanti for, at der ikke ville ske yderligere overgreb fra kong Eriks side.

Hovedparten af overgrebene er blevet begået af Herman v. d. Hagen og dennes selskab, som holder til hos hr. Erik (Segebodsen) Krummedige på gården Rundtoft. Herman v. d. Hagen og dennes folk har fortrinsvis røvet heste og kvæg samt taget hestenes og kvægets ejere til fange samt ført dem til Hoptrup ved Haderslev. Endvidere har hr. Erik Nielsen (Gyldenstjerne) taget ni okser fra hertugens bønder i Horsbøl herred.

Endelig meddeler hertug Heinrich, at alle overgrebene er foregået fra kong Eriks områder og ind i hertugens områder.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Hinricus , Dei gracia dux Sleswicensis, comes Holtzacie, Stormarie etcetera.

Vnsen vrundliken grud mit begheringhe alles guden tovorn.

Ersamen wisen guden vrunde.

Alse ju wol vordenken mach, datt gi mid den anderen steden, de nu latest van Sleswik reden, bi vnsen vedderen greuen Hinrike vnde bi vns weren to Segheberghe, dar gi vns seden, dat gi dat so mit des koninghes sendeboden bestellet hadden, dat van erer siden nement mer scholde jemande vanghen eder berouen vnde also vp der straten padhuchen etcetera, vnde wi seden des ghelyk, dat also to bestellende van vnser siden etcetera, guden vrunde, sodder der tijd hebben vor vns ghewesen ersten vnse borghere van dem Kyle, alse Hermen Howschilt , Henneke Scherteke , Marquard Langhemaken vnde hebben vns geclaget, dat Hermen Haghen mit siner seltschop hebben en viff perde ghenomen so gud alse XXIIII mark, item Henneken Kojegher van dem Kyle nemen se V perde vnde hebben se alle vanghen vnde hebben louet intokomende to Hoptorpe bi Hadersleue.

Item so is vnsen luden vth Kerherde XIIII perde ghenomen, item her Erik Nickelsen nam vnsen bunden vth Horsbuherde IX ossen, vnde nu an desser weken neghest vorghan nam de sulue Hermen Haghen , Mattes Storm mit eren hulperen vnsen borgher van Ekernvorde, Michele Schomaker , en perd van X marken vnde venghen ene vnde moste en an anghelen XXX mark verborghen vnde IIII elen leydesches wandes, vnde de sulue Michel Schomaker sede vns, dat Hermen Haghen mit siner seltschop ghinghen to hus vppe Runtofft, dat her Erike Crummendike hord.

Guden vrunde, konde gi hirvmme scriuen vnde wad gudes darto don, dat vnse lude loz worden vnde en dat ere wedder worde vnde dat des ghelijk nicht mer en schude, dat seghe wi gerne vnde wolden dat gerne vruntliken vorschulden, vpp dat vns vorder nener maninghe mit jemande darvmme nod were.

Wes gi hirbi don konen offte willen, beghere wi juwe vruntlike bescreuene antwerde.

Screuen an den dage Dyonisii, vnder vnsen ingesegel, anno XIX.

Item[1] so heft vns Otte Schinkel muntliken secht, dat Hermen Haghen mit sinen hulperen sine knechte nicht en sin, doch schud desse schade vt des koninges gebeden vnde dar wedder in.

1. Item] Item - wedder in, tilføjet til A med anden hånd.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.