1419. 10. oktober. København


Skrivelse fra kong Erik 7. af Pommern til rådet i Lübeck, i hvilken han meddeler, at han netop har modtaget to breve fra rådet i Lübeck med det samme indhold, nemlig at rådet i Lübeck vil underkaste sig kong Eriks råds afgørelse i striden mellem rådet i Lübeck og den mecklenburgske adelsmand Heinrich Tarnewitz i Slesvig by.

I forlængelse heraf lover kong Erik, at Heinrich Tarnewitz ikke skal skade Lübeck fra kong Eriks områder.

Tekst efter UBStL.

Tekst

Ericus , Dei gracia Dacie, Swecie, Norwegie, Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranie.

Vnsen vruntliken grut tovoren.

Wetet, guden vrunde, dat wy twe juwer breue allens ludende, de wy dallinge kreghen, wol vornomen hebben, dar gij inne scriuen, wo gij jw hochliken to rechte vorboden hebben vor vnseme rade to Sleswik vmme de schelinge tuschen jw vnde Hinric Terneuitzen , by en alles rechtes to blyuende vnde to holdende, wes see vor recht seden, dat vns leff is vnde wy gherne horen, dat juwe rechticheit grot ys.

Vortmer, alse gij scriuen vnde bidden, dat wy ene in vnsen gebeden nicht liden wolden vppe juwe ergeste etcetera, guden vrundes, bouen dat dat gij jw so hoghe bewiset vnde vorboden hebben vnde he dat vorlecht, alse gij scriuen, so mene wy ene ok nicht vppe juwe ergheste to holdende edder to stedende, dat he jw edder de juwen vt vnsen landen vnde dar wedder in myt vnsen willen beschedighe.

Hijrmede beuele wy jw Gode.

Scriptum Kopenhauen, crastino beatorum Dyonisii et sociorum eius, nostro sub secreto, anno etcetera XIX.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.