1419. 25. oktober.


Ærkebiskop Peder (Lykke (Bille)), biskopperne Jens (Ovesen (Jernskæg)) af Odense, Hans (Skondelev) af Slesvig, Bo (Mogensen (Lang)) af Århus, Kristian (Hemmingsen (Liljesparre)) af Ribe og Lave (Stigsen (Glob)) af Viborg mødes i Odense og skænker aflad til Egense kirke.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxix. ..... iix[1] calendas novembris Otthoniæ concilium habent Petrus pontifex Lundensis Johannes Otthoniensis, Johannes Roschildensis Johannes Slievicensis, Boetius Arhusius, Christianus Ripensis et Lago Wibergius, episcopi. In hoc die ecclesiæ Egense in Fionia litteras communicant piaculares.

1. iix] Sic.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.