1419. 31. oktober. Firenze


Det pavelige kancellis optegnelse om at Jens (Andersen (Lodehat)), biskop i Roskilde, har betalt 70 guldfloriner som del af sine servispenge til kardinalkollegiet. Pengene skal fordeles mellem 22 kardinaler og kollegiets klerke.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Florentie die 31. mensis oct. dominus .... episcopus Roskildensis solvit fl. auri de camera 70. Fuit promotus Constantie 7. id. martii anno 1. Fuerunt in ejus promotione cardinales XXII ... Capiunt clerici collegii fl. 1 sol. 20. Restant fl. 68 sol. 30. Capit quilibet dominorum fl. 3 sol. 5 den. 11.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.