1419. 2. november. Nyborg


Kong Erik 7. af Pommern giver tilladelse til, at et gråbrødrekloster af Franciskanerorden må grundlægges og bygges i Nykøbing på Falster.

Tekst efter Aa.

Tekst

Vii Erick med Gudts nade Danmarcks, Sverighes, Norghes, Vendhes, og Gothes konning, og hertug etcetera. Kundgöre alle the, som thette breff see eller höre, at vii Gudt og Vor Fruue, oc sancte Mikel, oc sancte Franciskus, til loff oc hether, oc thil ther tienistes merelse, oc cristit folck til syæle saffn, unnæ, loffwe, oc vort ja, vilge oc samtycke til giffve, met thette breff, at i vor köpstedt Nyköping i Falster maa funderes, bygges oc opreyses, eet graa-bröthre closter, af sancte Francisci orden, i Guds, Vor Frues, Sancte Michels, oc Sancti Francisci hether, hoos sancti Niclauese capelle i them samme stadh, the vii i saadan agt oc mening som for er sacht til vnne oc giffve thenn samme capelle, huilcken oss med ræthe bör at forlæne met therum oc apelde gardt, som kaldes Konnings Garden, ther oss oc kronen tilhörer, som ligger östen hooss thenn forscreffne sancti Niclauese capelle i thenn samme stæt, ther fornefnte bygge sculende closter thil hielp, fundering oc bygning, kirke herren som nu er, oc her efter kommer, oc bymennene i then samme stæt, til ingen skade, hinder eller forgang komme, i nogre made. Men at bröthrene være them til thieniste, vilie, oc til hielp, som them bör, ukrendt, oc uskadt altid, kirke-herrens oc sognerettigheet.

Til mere vitterlighet, oc visen her-um, haffve vii ladet vor secretum henges for thette breff.

Datum in castro nostro Nyburg anno domini mccccxix. ipso die commemorationis animarum.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.