1419. 15. november.


Optegnelse af Guillelmus de Latis, pavelig kammerklerk, om at Jens (Andersen (Lodehat)), biskop i Roskilde, har betalt 4 guldfloriner i seglafgift for kvittering.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Introitus sigilli mensis nov. 1419 domini Guillelmi de Latis de Prato apostolice camere clerici: Item recepi die supradicta[1] pro quitantia domini Johannis episcopi Roskildensis fl. 4.

1. die supradicta] dvs. 15. nov..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.