1419. 19. november.


Elisabeth Kristiansdatter (Vendelbo), enke efter Aksel Jakobsen (Thott), giver to gårde i Beddinge magle (nu Stora Beddinge), Vemmenhögs herred, til Skt. Jakobs alter i Lunds domkirke for sin og sin mands sjæle, på det vilkår, at den præst som styrer eller tager vare på det pågældende alter, skal have hendes og hendes mands sjæle i minde også i sine bønner, når han siger messe.

De to gårde havde Elisabeth Kristiansdatters mand, Aksel Jakobsen, købt efter deres bryllup og var nu hendes retmæssige pant. Den ene gård giver to pund korn i landgilde og den anden ét pund korn.

Hvis de to gårde ikke tildeles hende ved skiftet, enten før eller efter hendes død, eller efter hendes datters død, skal hun eller hendes arvinger kompensere de to gårde med to lige så gode gårde af hendes del i skiftet og give dem til det samme alter.

Tekst efter A.

Tekst

Alla mæn thætte breef høra æll[e]r[1] see helsir iak Ælsøf Cristiernsdottir Axsols Iacobssøns æftirleuera ewinnileke meth gudh ♦

Jak kungør thet alle mæn swo wæl tilkominde som nærwarindæs . at iak mik wetherkænnis meth thætte mit opno breef giwit ok wnt hawa til ewinnærlik egho for min husbondes Axsol Iacobssøns siæl ok miin siæls nytta een gordh ok een fæsta liggindis i Bedinge makle j Wæmundehøxheret i hwilkin gordh boor Fadhir Pætherssøn ok giwer ij pund koorn til landgilde ok i fæstæn boor Ieip Lindekær [2] ok giwer j pund korn til landgilde meth alle the gordhis tilleggilse som ær aakær ok æng ingte wndæntakit til sancti Iecobs altare i Lunde kirkie liggindis synnæn wedher høghe koors trappe . hwilke gordhe min husbonde køpte sithæn waart brøløp war giort ok nw ær mit ræte pant meth swo dant wilkor at hwilkin præst thet førde altare i wære hawer æller officerær han skal min husbondis siæl ok miin i aminne hawæ ok j sinæ bønær naar han mæsse sigher ♦

Wordhir thet swa at the same twaa gordhe kome æy i mit skifte æntin i mit liif æller æfte min døøth / æfte min dottærs døøth Ælne thoa skal iak æller mine arwinge twaa swo godhe gordhe wt lægge aff min deel ok tillæge thet same altare ♦

Item bindær iak mik til meth mine arwinge thee forde gørdhæ at frii ok heemble for alle manne til taal ♦

Til hwars things witnisbyrdh ær mit insigle meth hedherleke mænz insigle swo som ær Eriks Nielssøns of Brodhskow som awapn ær her Seewith Bwzssøns som kanik ær i Lund ok her Iecob lenssøns prest faare hængt thætte breef / ♦

Giwit wndær waars hærris aar thusinde firehundredhæ paa thet nittende sancte Elyzabethz dagh som widua war ♦

1. æll[e]r] utydeligt, A. 2. Ieip Lindekær ] skrevet, evt. bare opfrisket, m. andet blæk, evt. også m. anden hd.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.