1419. 28. november.


Peder Mortensen erklærer, at han har fået forskelligt gods i forlening af kronen i Kirke Syv i Ramsø herred.

Tekst efter reg.

Tekst

Item eet breff aff Per Morthenssøn at han kennes sigh athaffwe gotz till len aff kronen j Sywøø j Ramsioheret lighendis som er swo meget bygt gotz som iɉ pwnd korn skilder oc swo meget øde som tw pwnd plegher[1] at skilde ♦

Datum anno domini mcdxix feria 3a ante festum beati Andree ♦

1. plegher] foran slettet s.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.