1419. 13. december. Helsingborg


Kong Erik 7. af Pommern gentager sin befaling til borgmestre, rådmænd og indbyggere i Århus om hvert år at betale de penge af byskatten til Eggert Gørse, som kongen har anvist denne. Kongen har tidligere bedt dem sende ham skatten, men det angik alene den del, der ikke var anvist til andre.

Tekst efter A.

Tekst

Ericus dei gracia Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gotorumque rex et dux Pomerensis ♦ Premisso nostro favore ♦ Swo som wi ether før tilscreuit haue[a] vm the penninge som wi vnt haue thenne wor thiænere Eggert Gørdtz aff ether skat aarlike vp at bære vpa wore weyne . swo som thet breff[b] wel ytermeer vtwiser som wi hanom ther vpa gyffuit haue / ♦

Swo bethe wi ether oc nw at . j hanom them rethelike gyffue ok vntræte / ♦ Thet wi ether tilscreue[c] vm ether aarlike scat at sende oss tha ær thet vm thet aff skattin som jke forwiist ær huilket ether bør oss gothe rethe vpa at gøre / ♦ Men thet wi forwiist haue hanom eller nogher anner at j thet jo vntræte oc betale effter thy som wor wilie ther vm ær / ♦ Ok at j haue kommet hanom ther vm langer wegh til oss at rithe thet ær oss ænkte liøfft ♦

Thy vntræter oc gyffuer hanom æn genist wten nogher tøffring the penninge som j hanom . j swo made som fore sacht ær gyue scule vpa wore weyne swo gører oc aarlike her effter . swo lenge han thet aff oss hauer oc wi hanom thet vnne wele ♦ Oc hindrer hanom ther enkte wtj oc later thet engelund swo frampt som j noghit gøre wele thet oss liøfft ær ♦

In Christo valete . ♦

Scriptum Helsingburgh ipso die beate Lucie virginis nostro sub secreto anno etcetera xix ♦

a. før tilscreuit haue] Kendes ikke. b. breff] Kendes ikke. c. tilscreue] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.