1419. 27. december. Raseborg


Hr. Klas (Pedersson) Fleming (lagman i Österland, dvs. lederen af rettertingshandlingen i Finland) opfordrer de livlandske stæders råd til at hjælpe Peter v. d. Volme, borger i Reval, til sin ret i hans strid med byen Dortmund, da han ellers vil klage til kong Erik 7. af Pommern.

Tekst

Vruntlike grote und wes ik gudes vormach vorgescreuen.

Wetet, leven vrundes, dat hiir bi mi in dussen landen geweset is Peter van der Volme geheiten, und hevet mi sake und dinck vorstaen laten, als he hevet utstaende mit den van Dorpmunde, alse gi uterliken in sinem breve wol vorstaen mogen.

Des wolde he sik beklaget hebben an den hochgebornen vorsten, minen gnedigen heren, den konink to Denemarken.

Des hebbe ik ene hiir getogert umme juwer leve willen, wante sint de sake also gelegen, alse he secht, so dunket mi, dat dat nicht ludeliik vor mime heren were, na deme dat he mit ju beseten is, dat gi eme nicht helpen to sime rechte.

Hiir umme, leven vrunde, bedenket id[1] und helpet eme to sime rechte, wante he anders nicht dan recht begerende is, wante dat vele ludeliker is, dat gi den juwen helpen to ereme rechte, dan dat se sik des vorclagen solen an minen gnedigen heren, ofte an andere heren und vorsten.

Leven vrundes.

Nemet des nicht to arge, dat ik ju hiir ane to schrive, wante dat do ik umme juwer leve und umme juwes besten willen.

God de beware ju gesunt to langen tiiden.

Gescreven to Raesborch, an sunte Johannes ewangelisten dage.

Clawes Vlamynck , ritter in Fynlande.

1. id] is, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.