1419. .


Tingsvidne om, at Jon Viffertsen (Viffert) var den første til at pålægge og opkræve saltskat i Als sogn (Hindsted herred).

Tekst efter reg.

Tekst

Thingswindtne att Jon Wiffertzen[1] , wor thend første ther paalagde och opthog salttskatt j Alnss sogen[2]

1419. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.