1419. [Reval]


Rådet i Reval skriver til kong Erik 7. af Pommern.

Rådet i Reval meddeler, at Johann Poryn, borger i Reval, efter sin hjemkomst fra Kalmar netop har fortalt rådet, at han er blevet forulempet i Kalmar, og at hans gods er blevet frataget ham dér.

Derfor beder rådet i Reval om, at kong Erik for Guds og rådet i Revals skyld hjælper Johann Poryn, således at Johann Poryn enten kan få sit gods tilbage eller få kompensation for det, som han har mistet.

Tekst

Utmodige grote mit getruweme denste und wat wi gudes vormogen.

Dorchluchtede hochgeborne vorste und edle here!

Juwer hochgeloveden werdicheit bidde wi to wetene, dat vor uns geweset ist Johan Poryn , dusse jegenwordige brefwisere, unse medeborgere, und hevet uns geopenbart, wu dat he swarliken beschediget si an gude, dat eme to Calmarn genomen is.

War umme bidde wi juwe erwerdigen herlicheit mit ganzeme vliite begerende, dat gi wol don umme Godes willen und umme unser bede willen, of he des gudes eder der lude, de em dat genomen hebben, wes na komen moge, dat eme dar van wedervare und werde, dar he recht to hevet; ju so leffliken hir inne to bewisende, alse wi des juwer genade wol to betruwen.

Hir mede beware de almechtige God .....

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.