1419.


Lovhævdsbrev på en grund med skov, ager og eng og på en gård i Hansted.

Tekst efter reg.

Tekst

Lagheffdt paa ett byggestedt medt skouff ager och engh och paa en gaard i same stedt[1] medt ald sin rette tilliggelsse, ♦

Dateritt, mcdxix ♦

1. same stedt] dvs. Hansted.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.