1419.


Sognevidne om, at Vissing kloster har en otting jord i pant, som benævnes Lollebjerg og ligger på Burgårde mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Sogne widne att Wissinghcloster haffuer i pant en ottingh jord som heder Lollebiergh, huilcken som ligger paa Burre marck, ♦

Daterit, mcdxjx[1]

1. mcdxjx] i reg. rettet fra mcdxxx.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.