1419.


Poul Madsen i Karup (?) skøder gods i Hoved (nu Hovedgård) til en ukendt modtager.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Ett pergamentz schøde breff, aff Poffuell Matzønd y Karup paa guodtz y Houffuitt[1] , ♦

Anno 1419. ♦

1. Houffuitt] foran er slettet Ørritzsløff och i A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.