1419.


Et tingsvidne om, at Oluf Mikkelsen i Bjerre har opnået lovhævd på to gårde, der tilhører kirken.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Ett gamiltt pergamentz laugheffs breff, som Oluff Michilssøn y Bierre haffuer giortt[1] paa ij kircke gaarde ♦

Anno 1419 ♦

1. giortt] A-reg.giffuit Stjernholm-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.