1419. [Nørlyng herredsting eller Ommer sysselting?]


Tingsvidne om skødningen af Boller Krat m.m. til Viborg Sankt Hans kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett gamellt tingwintne att Bøule och Bøule rode er skødt till sanctj Hans closter j Wiborg ♦

Mcdxix . ♦

Oversættelse

Et gammelt tingsvidne at Boller og Boller rode er skødet til Sankt Hans kloster i Viborg.

1419.