1419.


Maribo kloster overdrages gods i Maglemer og Hunseby for søster Ingeborg Nielsdatters ophold i klostret.

Tekst efter reg.

Tekst

Søster Jngeborg Nielsdatters proventis breff paa goedz i Maglemerde och i Huntzebye. ♦

1419. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.