1419..


Erland Hansen (Krugelund) overlader Sten (Tygesen) Basse et brev på Bullerup Hovedgård med tilliggende gods, som han havde fået af hr. Aksel Andersen (Mule af Kjærstrup).

Tekst efter reg.

Tekst

Erlannd Hanssønn oplodt Steen Basse et breff[1] som her Axell Anderssøn gaff hannem paa Bolderup hoffuid gaardt med andit miere dess tilliggendiss guodtz, ♦

1419 ♦

1. et breff] Tilføjet over linjen med henvisningstegn, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.