1419..


Niels Smed bliver tildømt en grund i Skovsøgade i Slagelse.

Tekst efter reg.

Tekst

Jtt jordtzmon liggenndiss emellom Hermannj Lassbeck och Niels Piige dieriss gaard vdj Schouffsse gade bleff Niels Smed thil dømpt ♦

1419 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.