1419..


Forstanderen i Slagelse Helligåndshus overlader en gård i Bredegade i Slagelse til Mogens Jakobsen og dennes hustru for deres livstid.

Tekst efter reg.

Tekst

Forstanderen i helliggeistis huuss i Slauelsse gaff Mogenns Jacobssønn och hanns høstru liffs breff paa enn forne helliggiestis gaard[a] liggenndis paa Brede gadenn ♦

1419 ♦

a. forne helliggiestis gaard] Vist den gård, som er omtalt i et brev fra 1372, trykt DD 3.IX.253.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.