1419.


Lasse Jensen skænker gods til Næstved Skt. Peder kloster på sit dødsleje.

Tekst efter reg.

Tekst

Lasse Ienissøn borgære i Landzkrone i sin sottæ sæng gaff closter sin gard i Rængæ som tiil pant staer for viii lødig marc ♦ Mcdxix ♦

Oversættelse

Lasse Jensen, borger i Landskrona, gav på sit dødsleje sin gård i Ring til klosteret. Gården er pantsat for 8 lødige mark. 1419.