1419..


Brev af biskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde om en pantsættelse af Lundforlund.

Tekst efter Adel. Brevkister.

Tekst

Item etth biscop Jensz opladilsze breff paa permendtt, som war pantth paa Lund for Lundtt. ♦

Wnder szin datum 1419. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.