1419.


Tingsvidne om, at Eskil Jakobsens (Basse) besiddelse af gods i Bigum i 70 år ikke har været anfægtet juridisk.

Tekst efter reg.

Tekst

3) Tings vidne at Eskild Ibsen haver havt gods i Bigum ukiært i 70 aar, Anno 1419

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.