1420. 2. januar.


Albrekt Hemmingsen (Krag) i Kyndby, væbner, erkender at skylde Niels Jensen (Sparre) i Sandby, væbner, 18 engelske nobler, for hvilke han pantsætter ham sin gård i Dalby, Fakse herred. Ved gårdens indløsning skal afgrøde og landgilde følge pantesummen, og indløsningsdagen skal være mortensdag.

Tekst efter A.

Tekst

Jech Albrycht Hemmingsøn [1] i Kinby aff wabn sænder allæ mæn thættæ breff see aller høræ læsæt ewinælich qwædyæ meth gwth . ♦ Jech kwnkør thet allæ mæn sa wel the nw ære som kommeskule ath jech wetherkænær mych meth thættæ myth abne breff skildw athwære en beskethen man Nyæls Jænsøn i Sanby aff wabn aten ængelskæ nobelæ hwilke allæ fwl wecht holde . ♦

For hwilke aten nobele . jech tel pant sætter Nyæls Jænsøn forde en myn gard in Dalby i Faxæheret hwilken gard nw innen bor Bo Riis søn / och arlych aff gywer try pund korn tel landgilde och tre skylingrot / i sadane mothe ath Nyæls Jænsøn aller hans arwinge skal opbære landgylde fruct och bethe och i allæ mathe mectw ware forde gard[2] ath skike æfter sin egen nøtte tel den daw han wor hanum aller hans arwinge aff mych aller myne arwinge løflych aff løst / ♦ Och løsninge dawen hwert ar skal wære sancte Morthes daw ♦

Item nar thet hender mych aller myne arwinge then gard in ath løse aff Nyæls Jænsøn aller hans arwinge tha skal fruct och landgilde følwe høwed pænningen

Item tel bynder jech mych och myne arwinge Nyæls Jænsøn och hans arwynge forde gard ath fry och hemle och tel ath sta sa længe han worther Nyæls Jænsøn aller hans arwinge laflych aff løst æfter lanz laff ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis venerabilis patris Nicolai abatis Sorensis domini Herlogi militis et Petri Griis armigeri presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mo cdoxxo in octava sancti Stefani martiris gloriosi ♦

1. Albrycht Hemmingsøn ] understreget, A. 2. gard] ov. l., A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.