1420. 30. januar. Firenze


Pave Martin 5. pålægger abbeden i Sorø kloster at overdrage kanonikat og præbende i Roskilde til Oluf Då, klerk fra samme stift, såfremt han finder ham egnet hertil.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Abbati monasterii in Sora Roskildensis diocesis.

Volentes Olavum Daa clericum Roskildensis diocesis, qui ex utroque parente de nobili genere procreatus existit, favore prosequi gratioso, discretioni tue mandamus, quatenus, si post diligentem examinationem eundem Olavum ad hoc idoneum esse reppereris, ei de canonicatu et prebenda ecclesie Roskildensis, in qua majores medie et minores prebende fore noscuntur, auctoritate nostra provideas ....

Datum Florentie 3. kal. febr. anno 3.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.