1420. 5. februar. Firenze


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Nils Ragvaldsson, kannik i Strängnäs, om at få fornyet provision på kanonikat og præbende i Roskilde, som var ledige ved den tidligere indehaver Jens Gerekesen (Lodehats) frivillige resignation, og som han har fået overdraget ved biskoppens myndighed, skønt han i forvejen har kanonikater og præbender i Linköping og Strängnäs stifter og sognekirken i Björlunda og dennes annekskirke i Gryt i Strängnäs stift.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Vacantibus canonicatu et prebenda ecclesie Roskildensis per liberam resignationem cujusdam Johannis Gerechini , Nicolaus Ragvaldi canonicus prebendatus ecclesie Strengenensis canonicatum et prebendam predictos auctoritate ordinaria sibi collatos extitit assecutus timetque collationem et assecutionem predictas viribus non subsistere.

Supplicat igitur dictus Nicolaus, quatenus sibi de canonicatu et prebenda predictis [fructus importatis etc. 8 mr. et in dicta ecclesia residendo unacum quotidianis distributionibus 15 mr.] dignemini providere, non obstantibus canonicatibus et prebendis Lyncopensis et Strengenensis ecclesiarum ac parrochiali ecclesia Biorlunda et Grita ejus annexa Strengenensis diocesis, quos obtinet [omnium fructus 18 mr.] ...

Fiat ... O.

[Datum Florentie non. febr. anno 3.]

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.