1420. 8. februar.


Elav Jensens opladelsesbrev på et pant i Stærkær, som hr. Elav Elavsen (Bild) havde stillet.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et[1] Elloff Jenssens opladelsse breff paa et pant vdj Starkier som her Elloff Elloffssen haffde pantet / ♦

Datum mcdxxo / feria 5a post Agatæ virginis et martyris : ♦

1. et] mgl. i B-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.