1420. 25. februar. Fulltofta


Ærkebiskop Peder Lykke i Lund fritager nonnerne i Bosjö kloster fra at betale biskopstiende.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Pehr Lyckes archiebiscopz i Lund uthgifne åth closter nunnerna i Bosiö privilegium eller frijheetz breef på biscopztijonden. Datum Fulltoftta dominica quadragesimæ 1420.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.