1420. 26. februar. Firenze


Ludovicus (Aleman), biskop i Maguelonne og pavelig vicekammermester, kvitterer Peder (Lykke), ærkebiskop i Lund, for gennem sin prokurator ved kurien magister Oluf Jakobsen (Knop), kantor i Lund, at have betalt 200 guldfloriner som første afdrag af sine servispenge til det pavelige kammer samt 80 guldfloriner for betaling af tre af de mindre afgifter, modtaget på vegne af kammeret af Antonius (Casini), biskop i Siena og pavelig skatmester. Samtidig udsætter han fristen for betaling af resten af servispengene til fire måneder efter dette brevs udstedelse.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Universis etc. Ludovicus etc.

Ad universitatis etc., quod dominus Petrus archiepiscopus Lundensis pro prima parte sui communis servitii, in quo camere apostolice sub certis penis et sententiis ac termino dudum elapso tenetur efficaciter obligatus, 200 fl. auri de camera ipsi camere, domino Antonio episcopo Senensi domini nostri pape thesaurario pro ea recipiente, necnon in deductionem trium minutorum servitiorum familiaribus et officialibus dicti domini nostri sub eisdem penis et sententiis ac termino debitorum 80 fl. similes, clericis camere predicte prefatorum familiarium et officialium nomine recipientibus, per manus venerabilis viri magistri Olavi Jacobi cantoris ecclesie Lundensis in Romana curia procuratoris die date presentium solvi fecit realiter et cum effectu.

De quibus etc.

Et insuper [etc.]. Secum etc.

Verum intellecta mole gravaminum pro parte dicti domini Petri archiepiscopi coram nobis exposita, que ipsum ad solvendum residuum dictorum communis et minutorum servitiorum reddebant hactenus, prout reddunt, verisimiliter impotentem, auctoritate nobis in hac parte incumbenti terminum faciende solutionis residui predicti ad quatuor menses proxime futuros duximus prorogandum et prorogamus per presentes.

In quorum etc.

Datum Florentie die 26. mensis febr. 1420 indictione 13 anno 3.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.