1420. 27. februar.


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer hr. Lars (Larsen) Hvas (den yngre af Ormstrup) forskelligt gods i Sahl, Gullev og Aptrup (Houlbjerg herred) samt i Søby (Gjern herred).

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et koning Erickis dom som her Lauritz Huas fick paa gotzs vdj Sael sogen och j Gudeløff och en gaard vdj Abtrop och en gaard j Siøby oc en mølle / ♦

Datum mcdxxo feria 3a proxima post dominicam invocavit : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.