1420. 27. februar. Firenze


Det pavelige kancellis optegnelse om at Peder (Lykke), ærkebiskop i Lund, har betalt 250 guldfloriner af sine servispenge til kardinalkollegiet, hvoraf 5 går til kollegiets klerke, resten skal fordeles mellem 13 kardinaler.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Florentie die 27. febr. [1420] dominus Petrus episcopus (!) Lundensis solvit fl. 250. Fuit promotus Papie 7. kal. oct. anno 1. Fuerunt in ejus promotione cardinales XIII. Capiunt clerici collegii fl. 5. Restant fl. 245. Capit quilibet dominorum fl. 18 sol. 42 den. 10[1] .

1. 10] fejl for 4.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.