1420. 11. marts.


Kristine, Jens Madsens enke, skøder Vor Frue Kirke i Ribe sin gård i Vardesyssel i Grimstrup sogn og by med halvdelen af Grisbæk, for sin og sine forældres sjæles salighed.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn ther thettæ breff see ællær høræ læsæ hielsner iech Kirstinæ Iesse Matsons æftær lifuær kerli[c][1] meth gwth ♦ Thet skal allæ men wythærlict w[æ]ræ[2] so wal nw æræ som kommeskulæ ath iech wpledær och skødær wor frwæ kirky ij Ripe meth allæ rætæ jen myn g[a]rdh[3] liggenæs ij Warthsysyl ij Grimpstrop soghen och by ij hwilk boor ien man hethær Nisse Sudær meth half Griisbek marc och meth allæ andær synæ tillydæls so som æræ agher och [æn]gh[4] entæ wnentaghet for myn syel och mynæ forældær siælæs hielsens skyldh . ♦

Til hwæs things wytnæ myt jngziel meth andær gothæ mæns ingziel som æræ Esgy Brynning[h] [5] Nisse Ieipsøn och Claws Raphan wæpnær æræ for hengh thettæ nerde breff ♦

Datum anno domini mo cdoxxo profesto beati Gregorii pape et confessoris gloriosi ♦

1. kerli[c]] utydeligt, A. 2. w[æ]ræ] utydeligt, A. 3. g[a]rdh] utydeligt, A. 4. [æn]gh] utydeligt, A. 5. Esgy Brynning[h] ] utydeligt, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.