1420. 17. marts.


Niels Jakobsen i Håslöv, væbner, sælger alt sit gods i Klagstorp, Oxie herred, til hr. Niels Svendsen (Sparre) i Ellinge, ridder. Godset havde han købt af sin farbror Jens Nielsen.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thetta breff se eller høra læsit helsar jac Nicles Jegepssøn j Haasløff awapn ewinneligæ meth gwdh . ♦ Thet scal alla mæn widerlict wara nærwarende oc kommasculande thet jac witherkænner megh enom wælboren man her Niels Suenssøn j Ællinge riddare at hawa saalt oc affhænt oc skøt meth thetta mit opna breff til ewerdeligh egho alt mit gotz j Claustorp j Ossighe hærith liggiænde swosom ær twa gartha meth een fæstæ j then ena garth boor Lasse oc giwer fira skelingrot til langilde j then andra garth hwilkin som man kallar Keldogarthen boor Thordh oc giwer een halff løthikmark til langilde meth al thisse gotz til liggælse enkte vndan taget / hwilket gotz jac køpte aff Jenis Nielssøn min fatherbrother ♦

Item kænnes iac thet jac hawer opborit aff forde her Niels Swenssøn fore the forsagtha gotz fæ oc fult wærdh swo at migh aldeles wæl nøghær ♦

Forthy[1] binder jac migh til oc mina arwingæ at frij oc himla oc til sta forde her Niels Suenssøn oc hans arwingæ the forsagtha gotz til ewerdeligh egho for huars mantz til taal[2]

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum bonorum videlicet Magni Baadh advocati placiti generalis Scanie et Johannis Mws in Allarp armigeri presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mo cd vicesimo dominica in media quadragesima ♦

1. Forthy] skrevet fforthy, A. 2. taal] herefter udfyldningstegn, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.