[1420. 31. marts].


Skrivelse fra Vicke v. Vitzen til Johann Bantzkow, borgmester i Wismar, i hvilken han meddeler, at han netop har talt med den mecklenburgske adelsmand Heinrich Tarnewitz, som har berettet for ham, at han hverken har modtaget breve eller andre budskaber fra Johann Bantzkow.

Endvidere meddeler Vicke v. Vitzen, at han på Wismars og Lübecks vegne har givet Heinrich Tarnewitz frit lejde indtil 5. maj 1420, således at han frit kan rejse til Wismar for at deltage i det retsmøde, som skal finde sted dér.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Minen grut touoren vnde wes ik gudes vormach.

Wetet, gude vrund, her Johan Bantzekowe , alse gij my berichteden, dat gij eynen ende hadden van den Lubeschen van Tarneuitzen wegene vnde gij id eme toscreuen hadden, dar he er velich scholde wesen, des wetet, dat eme noch bode noch breff gekomen is, er ik to em quam in Palme sondage, dat ik eme alle dink berichtede, alse gij my suluen zeden, dat he velich scholde ouerkomen, vnde hebbe em eynen vrede secht van juwer wegen, dat he velich vnde leydet schal wesen in juwer stad, wente he hijr nicht[1] anders komen wolde, vnde hebbe em dat gesecht vmme juwen willen.

Hyrvmme vorwaret my daran, alse ik iw to loue vnde ik wol wet, alse gij don, vnde hebbe den Lubeschen eynen vrede toscreuen van siner wegen van Palme sondage an wan IIII weken na Paschen, vnde hebbe Tarneuitzen dat gesecht van erer wegen, dat he ok schal erer velich wesen wente to der tijd, wente her Jordan my dat suluen gesecht heft van des rades wegen, wen ik em eynen vrede toscreue van siner wegen, des schal ik mechtich wesen, vnde wolden em so holden.

Dit hebbe ik vppe eren louen vnde bidde jw, dat gij se also berichten, dat se my den louen holden, alse ik hope, dat se wol don.

Darmede beuele ik iw deme almechtigen Gode, vnde sendet my eyn antwerde van en vnde bedet ouer my to allen tijden alse ouer juwen vrund.

By my Vycke van Vitzen , vnder mynen ingesegel gescreuen.

1. nicht] mangler i Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.