1420. 7. april. Wismar


Skrivelse fra rådet i Wismar til rådet i Lübeck, i hvilken det meddeler, at den mecklenburgske adelsmand Heinrich Tarnewitz, som befinder sig i Wismar, har fortalt, at en del af hans tjenere er blevet taget til fange og bragt til Heiligenhafen af folk fra Lübeck, selvom Vicke v. Vitzen på Lübecks vegne havde garanteret for en fred mellem ham og Lübeck indtil 5. maj 1420.

Endvidere meddeler rådet i Wismar, at Heinrich Tarnewitz ønsker, at det møde, som skal finde sted 14. april 1420 i Wismar, hvor han og rådsudsendingene fra Lübeck skal forhandle om en fred imellem dem, bliver afholdt på et tidligere tidspunkt, eftersom kong Erik 7. af Pommern nu skriftligt har meddelt ham, at han så hurtigt som muligt skal møde hos kong Erik.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Vruntliken grut vnde wes[1] wij gudes vormoghen vorscreuen.

Leuen vrunde.

Hinric Tarneuitze hefft vns berichtet, dat Vicke van Vitzen hefft by em gewest vnde hefft em van iuwer wegene velicheid vnde vrede seght vppe ene beschedene tijd, welken vrede he annamet hefft also to holdende, vnde dat doch bynnen der tijd de iuwen etlike houelude, syne deenre, grepen vnde vangen hebben vnde hebben de bracht to der Hilghenhauene.

Des beghert de erbenomede Hinric Tarneuitze van iw, dat gi myd den vorscreuenen grepenen luden nicht hasten willen, see vurder to argende, wente he wil see vordegedynghen vor de synen.

Ok, leuen vrunde, beghert de erbenomede Hinric , dat gi wolden korten den dach, de vorramet is tusschen iw vnde em to holdende yn sondaghe neghest tokomende etcetera, dat gi den vor deer tijd yegen em holden wolden, wente he seecht, dat de here koningh van Dennemarken em yn synen breuen[a] vorscreuen hebbe, dat he schole to syner herlicheid komen, so he erst kan etcetera.

Leuen heren vnde vrunde.

Wes gi hirane doen willen, dat wij deme erbenomeden Hinrike vor een antwarde segghen scholen, bidde wij vns wedder to vorscriuende by dessem boden.

Sijd Gode beuolen.

Screuen an Pasche daghe, vnder vnsen secret.

Consules Wismarienses.

1. wes] mangler i A.
a. synen breuen] kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.