1420. 10. april.


Mogens Båd, foged, Jens Pedersen, borgmester, samt rådmænd og borgere i Lund sælger en jord samme sted til skt. Laurentius kirke.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men som thetta bref se eller høra læses . helsa wi Magnus Baad fowodh j Lund Jønis Pætersson borghomæstare oc alle raadmen oc bymen j samma staadh . kerleca mæth woor herra . ♦ Thet scal alle men . widirlict wara . nerwarinde oc kommasculendes at wi wetherkennes os mæth beraad oc gothir wilia til wor bys nytta . at hawa solt . skøt . oc afhænt til sancti Laurens kirkio j Lund . then joord som liggir . mellen steenhuzit Hannes Belko nw vt j boor . oc then bothin som sancti Laurens til hørir . næst vdan fore jærnyt wæstan wethir wæghin som Jønis Pætersson vt j boor oc then joordhin mæth . som wæstan næst the samma bothin liggir . atta alna laankt . oc tolf alna breet . mæth een ewynnerlik ræt æghaskulandes wethirkennendes os . folt oc alt . vpathawa borit fore the forsauthe joord swa at os nøghir j alle mada / ♦

Bynda vi os til oc wora æftirkommare at fri oc heemla fornefnda sancti Laurencii kirkio then fornæfnda joord . for hwars mans hindrilse ellir til taal ♦

Til mere forwaring ær wort bys jnsigle mæth wora jnsigle hæghnt fore thetta bref / ♦

Datum Lundis anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo feria quarta pasche \ ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.