1420. 3. maj. Firenze


Pave Martin 5. bevilger en supplik af kong Erik 7. af Pommern og hertug Vartislav af Stettin om at få det overdraget til en lokal person at overdrage sognekirken i Voigdehagen i Schwerin stift til Bertramus Byschop, klerk fra samme stift, skønt han kun er 19 år gammel; bevillingen er betinget af, at Bertramus inden for et år lader sig ordinere til subdiakon.

Udtog og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Martin 5. bevilger en supplik af Ericus rex Dacie etc. et Wratislaus dux Stetinensis om at få det overdraget til en lokal person at overdrage sognekirken i Voigdehagen i Schwerin stift til Bertramus Byschop , klerk fra samme stift, skønt han kun er 19 år gammel; bevillingen er betinget af, at Bertramus inden for et år lader sig ordinere til subdiakon.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.