1420. 6. maj. Malmø byting


Tingsvidne af Malmø byting om Hågen Svendsens salg af en del af den gård i Malmø, som Peder Smed bebor, til Jakob Pedersen af Hyby, kannik i Lund.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Henningus Bythtigh aduocatus Malmøygensis . Johannes Dæne proconsul Andreas Horn . Hermannus Thomeson Acho Mikelson . consules . Strango Jacobi et Acho Jenisson villani ibidem salutem in Domino sempiternam . ♦

Constare volumus vniuersis . presentibus et futuris publice protestando quod sub anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo feria secunda proxima post festum Phylyppy et Jacobi apostolorum beatorum constitutus in placito nostro civili: Haquinus Swenson . nobis presentibus et aliis pluribus fidedignis . honorabili clerico ac honesto domino Jacobo Petri de Høghbi . canonico Lundensi presencium exhibitori . quartam partem subsolanarem illius curie . quam Petrus Smidh pronunc habet conductiue et inhabitat . ad partem australem tabernarum pannicidarum Malmøyghe site . una cum fundis terris spaciis dicte quarte parti curie pertinentibus pro pleno precio ac sufficienti . sicut se tunc temporis . contentum reddidit totaliter subleuasse appropriauit alienauit et in sinum scotauit . jure perpetuo possidendam . obligans se insuper et suos heredes ad appropriandum liberandum et disbrigandum prefato domino Jacobo et eius heredibus prescriptam quartam partem curie cum singulis suis premissis pertinenciis pro et ab impeticione et alloqucione presencium et futurorum quorumcumque . ♦

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa ♦

Datum anno die et loco supradictis. ♦

Oversættelse

Henning Bythtigh, foged i Malmø, Jens Dæne, borgmester, Anders Horn, Herman Thomsen, Åge Mikkelsen, rådmænd, Strange Jakobsen og Åge Jensen, bymænd sammesteds, til alle der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

Vi vil, at det skal stå klart for alle, nulevende som kommende, idet vi offentligt erklærer, at i det Herrens år 1420, mandag næst efter apostlene sankt Filips og Jakobs dag, fremstod på vort byting Hågen Svendsen, i vort og flere andre troværdige mænds nærvær, og hjemlede og afhændede til den hæderværdige klerk og hæderlige herre Jakob Pedersen af Hyby, kannik i Lund, nærværende brevviser, den østlige fjerdedel af den gård, som Peder Smed nu forpagter og bebor, liggende ved den sydlige ende af klædeskærernes boder i Malmø, sammen med de denne kvarte grund tilhørende grundstykker, jordstykker og gårdspladser, for fuld og tilstrækkelig betaling, således som han på det tidspunkt erklærede sig tilfredsstillet fuldt ud at have oppebåret, og skødede ham den i kappefligen til at besidde med evig ret; idet han forpligtede sig og sine arvinger til at hjemle, fri og frigøre førnævnte hr. Jakob og hans arvinger førnævnte fjerdedel af gården med enhver af dens førnævnte tilliggender for og fra påkrav og tiltale fra enhver nulevende og kommende.

Til vidnesbyrd om dette er vore segl hængt under dette brev.

Givet ovennævnte år, dag og sted.