1420. 6. maj. Gumlösa


Sakse Karlsen, væbner, erklærer at skylde Skjelm Josefsen, væbner, 40 lødige mark, for hvilke han pantsætter ham en gård i Hässlehult. Indløsningsdagen skal være mortensdag.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Alle men thetthæ breff see elle høre / hilser iak Saxe Karlssøn a wapn / ewerdelike meth gudz . ♦ Thet skal allom wetherlich ware nerwerendes oc kommeskulendes thet iak wetherkennes mich geldskuldwgh at ware hetherlich man oc ærlich thenne brefføre Skelm Iøsopssøn [1] awapn fyræ lødwmark[2] om sancti Martins dagh nw kommer endelike geldeskulendes oc ængen anner dagh om aret / ♦

Fare wel[k]æ[3] som pennyæ iak hanum en min gaar i pant fare sæther ligendes i Hesl[e]olt[4] boor paa Clemit Esskilssøn giwer til landgilde sex pund sm[ø]r[5] meth ager oc æng skow oc mark / meth alle sine til ligilssæ æn[c]tæ[6] wnden taghet <met>[7] wat nafn thet kan nefnes ♦

Til binder iak mich oc minæ arwæ then forde Skelm Iøs[o]pssøn [8] oc hans arwæ then forde gar fry oc hemle [f]ore[9] wars mans til tal / til thes then forde gar warder hanum elle hans arwæ lowlike af løst [10] som fare sagt er / ♦

Oc wilket ar om sancti Martins dagh han w[o]rder[11] hanum elle hans arwæ af løst[12] tha skal landgildet howet pennyænæ hem følghe[13] wden alt hinder / ♦

Til mere wissæ oc forwarilsæ tha er mit insiglæ meth gude mens insiglæ swa som er Magnus Wernikssøn / Arlent Iøs[o]pssøn [14] awapn æræ her[15] Olaf Gudzserkssøn oc her Ienis i Wislætofte / prester æræ fare hæynt ♦

Scriwet i Gumløsæ[16] efther wars herres f[ø]dilssæ[17] dagh thwsende ar firæ hundrit ar pa thet thywende pa sancti Iohannis dagh ante portam latinam ♦

1. Skelm Iøsopssøn ] ø(1) gengivet med et o med et overskrevet e i Gammeldanske Diplomer; ifølge samme kilde kan det overskrevne bogstav over o (og ø) i det pågældende brev læses som e el. o. 2. lødwmark] ø gengivet med et o med et overskrevet e i Gammeldanske Diplomer. 3. wel[k]æ] usikker læsning, Gammeldanske Diplomer. 4. Hesl[e]olt] usikker læsning, Gammeldanske Diplomer. 5. sm[ø]r] usikker læsning, Gammeldanske Diplomer; ø gengivet med et o med et overskrevet e i Gammeldanske Diplomer. 6. æn[c]tæ] usikker læsning, A. 7. <met>] glemt?, Gammeldanske diplomer. 8. Skelm Iøs[o]pssøn ] usikker læsning, Gammeldanske Diplomer; ø(1) gengivet med et o med et overskrevet e i Gammeldanske Diplomer. 9. [f]ore] usikker læsning, Gammeldanske Diplomer. 10. ] ø gengivet med et o med et overskrevet e i Gammeldanske Diplomer. 11. w[o]rder] usikker læsning, Gammeldanske Diplomer. 12. løst] ø gengivet med et o med et overskrevet e i Gammeldanske Diplomer. 13. følghe] ø gengivet med et o med et overskrevet e i Gammeldanske Diplomer. 14. Arlent Iøs[o]pssøn ] ø(1) gengivet med et o med et overskrevet e i Gammeldanske Diplomer. 15. her] skrevet ov. l., Gammeldanske Diplomer. 16. Gumløsæ] ø gengivet med et ø med et overskrevet e i Gammeldanske Diplomer. 17. f[ø]dilssæ] usikker læsning, Gammeldanske Diplomer; ø gengivet med et o med et overskrevet e i Gammeldanske Diplomer.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.